Browse By

Spółka kapitałowa czy osobowa? Różne rodzaje spółek w Hiszpanii

W Hiszpanii dość często można się spotkać z taką strategią prowadzenia firmy, w której zamiast rejestrować jednoosobową działalność gospodarczą przyszły przedsiębiorca decyduje się na rejestrację spółki. Wydaje się, że dzieje się to częściej niż ma to miejsce na przykład w Polsce. Hiszpańskie prawo przewiduje możliwość rejestracji spółki zarówno wraz ze wspólnikami, jak i samodzielnie. Rejestracja spółki pozwala też na skorzystanie ze specjalnej ulgi podatkowej, jaka jest przewidziana dla spółek na pierwsze dwa lata ich działalności- mogą one rozliczać się na podstawie stawki podatkowej na poziomie 15% zamiast 25%, jaka obowiązuje wszystkie inne spółki. Wydaje się to być dodatkowo zachęcające. Czy wybór rodzaju spółki jest trudny i czym różnią się poszczególne warianty?

Spółki, w których odpowiada się całym swym majątkiem

W przypadku niektórych spółek, tak jak i w przypadku samozatrudnienia- ta odpowiedzialność za losy podmiotu jest całkowita. Doskonałym przykładem jest tutaj spółka jawna. Tym samym, wspólnicy mogą czerpać nieograniczone korzyści z faktu, że mogą przystąpić do prowadzenia biznesu wspólnie w pełni angażując się w swoją firmę. W wielu uzasadnionych przypadkach naprawdę ma to sens i jest najlepszym możliwym rozwiązaniem.

Dla wielu osób jednak mimo wszystko taka opcja nie będzie najkorzystniejsza. W takim przypadku nie biorą one w ogóle pod uwagę spółek osobowych, a raczej skupiają się na spółkach kapitałowych. Jak wskazuje sama nazwa- podstawą uczestnictwa w takiej spółce jest właśnie kapitał, a więc wkład, jaki każdy ze wspólników wnosi do spółki. W Hiszpanii w przypadku spółek kapitałowych wybór rodzaju spółki tak naprawdę ogranicza się do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością- także w wariancie „nowe przedsiębiorstwo” jak i spółek akcyjnych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a spółka akcyjna

Podstawową różnicą pomiędzy tymi dwoma podmiotami jest tak naprawdę skala przedsięwzięcia. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest pomiotem dość elastycznym- idealnie mogą się więc w nią wpisać spółki mniejsze jak i średnie. Tymczasem, spółka akcyjna to najlepsze rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw, gdzie w ramach jednej firmy podejmują ze sobą współpracę różne środowiska- na przykład z obszaru nauki i biznesu, a także środowisk akademickich. Kwota wymaganego na start kapitału początkowego w przypadku spółki akcyjnej jest nieporównywalnie wyższa, co jest w stanie dobrze pokazać różnice tych dwóch podmiotów.

Czy rejestracja spółki jest trudna? Na pewno wymaga podążania za określoną procedurą i jest bardziej skomplikowana od rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednakże, podczas każdej kwestii formalnej- także w przypadku rejestracji spółki- można liczyć na wsparcie profesjonalnego biura rachunkowego. Księgowi będą w stanie przejąć także regularne kwestie rozliczeń podmiotu, który już będzie działał na rynku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie- accountingservicesinspain.com.